Onze aanpak

mdkjl

Iteratieve aanpak

We hanteren bij 3HG een beproefde werkwijze, dankzij de vele uitgevoerde projecten bij diverse klanten. Bovendien is onze aanpak bruikbaar over de diverse domeinen van onze dienstverlening heen. Belangrijk hierbij is dat de stappen iteratief en pragmatisch worden uitgevoerd op maat van wat uw organisatie aankan op het vlak van verandering.

'AS IS' ANALYSE​

Het in kaart brengen van de huidige werkwijze en aanbevelingen formuleren om te evolueren naar de ‘to-be’ situatie.

GAP analyse & actie plan

Opstellen van een actieplan waarin gedefinieerd staat welke acties ondernomen moeten worden op basis van de as-is en to-be analyse.

'To be' Design

Het uittekenen van de toekomstige werkwijze gebaseerd op good practices en onderlinge afspraken.

Implementatie

Implementeren van de gedefinieerde acties.

Continual Service Improvement

Door het goed opvolgen en monitoren van de gedefinieerde acties, kijken wij proactief naar verbeteringen en kunnen wij bijsturen waar mogelijk.