GDPR Consultancy

DPOaaS

Wij voorzien u van een expert omtrent GDPR om uw bedrijf te voorzien van de juiste technische en organisatorische maatregelen.

Assessments & Audits

Ontdek in hoeverre uw inspanningen al hebben bijgedragen tot een betere GDPR compliance en wat u nog kan verbeteren.

GDPR Consultancy

DPOAAS

Met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn sommige bedrijven genoodzaakt een zogenoemde Data Protection Officer (functionaris voor de gegevensbescherming) aan te stellen. Deze persoon moet aantoonbare kennis hebben van GDPR en die kennis onderhouden. Ook moet hij/zij over de nodige technische en communicatieve skills beschikken.

De verordening voorziet echter dat bedrijven deze functie niet zelf hoofdelijk moeten invullen, maar dat ze zich ook kunnen beroepen op externe dienstverleners.

3 Headed Giant beschikt over een team van gecertificeerde Data Protection Officers die u kunnen helpen om de gepaste technologische en organisatorische maatregelen te treffen om uw bedrijf GDPR-proof te maken.

Dankzij ons uitgebreid netwerk van technische en juridische specialisten kunnen we ook heel ver gaan in het analyseren, implementeren en beheren van dergelijke maatregelen. Dat maakt ons tot een “one stop shop” voor al uw GDPR-vragen.

De wereld is blijven draaien na 25 mei 2018. Uw bedrijf ook. En net als uw bedrijf is GDPR continu in ontwikkeling. Een goede voorbereiding garandeert niet dat u op dit moment nog steeds in lijn bent met de regelgeving. Daarom is het noodzakelijk de ontwikkelingen goed op te volgen.

Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen we ook tijdens de implementatiefase assisteren. Onze mensen namen deel aan een brede waaier van activiteiten: project management, creatie van policies en documenten, training en awareness sessies, etc.

Mocht u een onafhankelijke toetsteen wensen om na te gaan in hoeverre al uw inspanningen hebben bijgedragen tot een betere GDPR compliance, dan bent u bij ons aan het juiste adres voor een tussentijdse audit.

GDPR Consultancy

Assessments & Audits